วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

นักท่องเที่ยวแดนปลาดิบผวาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

              หลายพื้นที่ของประเทศยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่ และวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 ม.ค.57 ขอทักทายกันด้วย "ขนมปลากริมไข่เต่า" ถือเป็น "ขนมไทยโบราณ" เดิมเรียกว่า"ขนมแชงมา" โดยขนมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเค็มและส่วนหวาน เรียกว่า ตัวขนมและหน้าขนมครับ
     "ขนมไทย" นอกจากแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญามากมายแล้ว สีสันและความอร่อยของ "ขนมไทย" หลากหลายชนิด ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่มาเยือนประเทศไทย จนถูกกล่าวขานไปทั่วโลก "ขนมไทย" วันนี้จึงไม่ใช่แค่ของหวานธรรมดาๆ อีกต่อไป
             ผลจากการที่รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายเอนก ศรีชีวะชาติ นายกสมาคมท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น เผยว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเปลี่ยนแผนการยกเลิกท่องเที่ยวในไทยทันทีทุกรายและทุกโปรแกรม เนื่องมาจากมองว่า การเริ่มประกาศของรัฐบาลจะเป็นการส่งสัญญาณที่จะใช้ความรุนแรงเข้ามาจัดการกับผู้ชุมนุม นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจึงวิตกกังวลในความไม่ปลอดภัย หากยังเดินทางเข้ามาในไทย
             โดยปี 2556ที่ผ่านมาอัตราการเดินทางของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในไทย มีจำนวน 1.4 ล้านคน ซึ่งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจัดได้เป็นกลุ่มกระเป๋าหนักใช้จ่ายต่อคนมูลค่า 2-3 หมื่นบาท เข้าพักเฉลี่ย 5 วัน ต่อครั้ง ซึ่งการยกเลิกแผนการทัวร์กระทบไปถึงภาคธุรกิจบริการของไทยในหลายสาขา ที่ต้องเผชิญกับสภาพคล่องและรายได้หายไป
************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น