วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ขนมไทยความสัมพันธ์แยกไม่ออก

            ควันหลงมื้อเช้าของผมวันนี้ครับ (27 ม.ค.) "ขนมปลากิมไข่เต่า" กับกาแฟ  ผมยังคงยืนยันน่ะครับว่า "ขนมไทย" มีความสัมพันธ์กับคนไทยอย่างแยกไม่ออก และเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อต่างๆ มาตั้งแต่โบราณ เพราะการทำขนมไทยนั้นมีขั้นตอนหลากหลาย และยังต้องอาศัยฝีมือ ความประณีต  ประดิษฐ์ประดอยสวยงาม เป็นการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น