วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ชมศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

             ตะลอนฯ เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ราชการตึก A ชั้น 1 โดยมีน.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พาเยี่ยมชม 
              โดยปี 57 นี้ กรมคุมประพฤติ เตรียมมาตรการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบสัญญาณดาวเทียม GPS ควบคุมผู้กระทำผิดแทนการคุมขัง ตามคำสั่งศาล
              ซึ่งเป็นคดีไม่ร้ายแรงมาก การแก้ไขเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน รวมถึงผู้ถูกคุมความประพฤติประเภทอื่นในกรณีที่ศาลให้คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเป็นการรองรับมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกเพื่อบรรเทาปัญหาความแออัดในเรือนจำ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น