วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

เศรษฐกิจพอเพียงจวนผู้ว่าฯสตูล

               เมื่อคราวที่มีโอกาสมาทำข่าวกับกรมการปกครอง ที่จ.สตูล ผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งคุณเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดสตูล ท่านก็อุตส่าห์เปิดจวน ให้คณะสื่อมวลชนมาแวะพักเหนื่อย และให้สัมภาษณ์ประเด็นต่างๆ
            ผมเองมีโอกาสไปเดินชมสวนผักต่างๆ ที่อยู่หลังจวนผู้ว่าฯ ซึ่งมีพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวมากมาย ซึ่งท่านผู้ว่าฯ สั่งให้ปลูกไว้เพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ผมเดินดูแล้วเพลิดเพลินทำให้ผ่อนคลายอย่างมากเลยอดไม่ได้ที่จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
            คุณเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดสตูล บอกว่า การปลูกพืชผักต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลังจวนนั้น หลังจากที่มีการทำโครงการเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ก็มีความคิดว่าน่าจะมีต้นแบบไว้ให้ดูหรือศึกษาเพิ่ม
             คือ ไปเห็นแปลงผักที่ไหน ก็นำมาทำ มาปลูกที่ดินด้านหลังจวนที่ว่างอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่ดินทุกตารางนิ้วจะทำให้เกิดประโยชน์หมด นอกจากมีพืชผักต่างๆแล้ว ยังมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ  รวมทำการทำแก๊สชีวภาพอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น