วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมุดบันทึก

                                         "...บันทึกทุกเรื่องราวผ่านน้ำหมึกและกระดาษบาง...
                                          ถ้อยคำเรียงร้อยตัวอักษรบอกเล่าความเป็นไป...
                                           สนุกปนเศร้าถูกเก็บไว้สมุดน้อยรอวันฝังผืนดิน..."

"นวย เมืองธน" 
๒๘ ก.พ. ๕๘
****************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น