วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อุทิศกายเพื่อธรรมชาติ

                                       "...ซาบซึ้งจริงหนอเห็นเธอโอบกอดต้นไม้ใหญ่...
                                 บนโลกใบนี้หายากนักอุทิศกายเพื่อธรรมชาติ...
                                  รักษาป่าไม่น้อยกว่าเดิมคำนายกตู่ลั่นสุดกินใจ..."

...นวย เมืองธน...
๒๗  ก.พ. ๕๘
**************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น