วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ป่าลีเล็ด

ชื่อภาพ : ป่าลีเล็ด
ขนาด : 9.5 X 14.5 cm.
เทคนิค : สีน้ำ
แรงบันดาลใจ : บันทึกความทรงจำจินตนาการเมื่อครั้งล่องเรือดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน หรือป่ารุกทะเล ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัสุราษฎร์ธานี เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 
                       "วันนั้นผมจำได้ช่วงที่เรือยนต์กำลังจะแล่นออกบริเวณอ่าวบ้านดอน แมกไม้ทั้งสองฝั่งป่าชายเลนเป็นธรรมชาติที่สวยงาม" 
***********************************************
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น