วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

กูปลูกมึงทำลาย 1


ชื่ออภาพ : กูปลูกมึงทำลาย 1 
ขนาด : 
เทคนิค : ศิลปะคอมพ์พิวเตอร์
 (Computer art)
แรงบันดาลใจ : สะท้อนคนที่คอยปลูกดูแลหวงแหนรักษาป่าไม้ แต่อีกด้านหนึ่งก็มีคนอีกกลุ่มที่คอยลักลอบตัดไม้ทำลายป่า "ต้นไม้ที่ผุดออกจากห้วคนคือการสะท้อนของผู้ปกป้องป่า ขณะที่รอบกายมีตอไม้ที่ถูกตัดโค่นเต็มไปหมด ส่วนภาพหลากสีสันหลายๆภาพสะท้อนถึงกาลเวลาในทุกยุคทุกสมัยการคนรักษาป่าก็ยังอยู่คู่คนลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเรื่อยมา".

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น