วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

มนุษย์ต้นไม้

แนวความคิด...ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอยู่ๆก็สเก็ตภาพหยาบๆ "มนุษย์ต้นไม้" ดูดีๆก็เหมือนกระถางปลูกต้นไม้ แต่จริงๆผมต้องการสื่อถึงป่าที่ผุดงอกออกมาจากหัวคน และต้องการย้ำเตือนให้ทุกคนช่วยกันรักษ์ป่า รักต้นไม้กัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น