วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บ่ายสี่


ชื่ออภาพ : บ่ายสี่
ขนาด : 15x20.5 cm.
เทคนิค : ดินสอ/ปากกา/สีน้ำ
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อยงานเสร็จตอนบ่ายสี่โมงเย็นจึงเป็นที่มาของชื่อภาพ
***********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น