วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คนหาปลา


ชื่องาน : คนหาปลา
เทคนิค  : สี้น้ำ
ขนาด : 10 cm. X 14.5 cm.
แรงบันดาลใจ : จากการได้ลงพื้นที่อ่าวไทย จ.สมุทรสงคราม
***************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น