วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หาดชะอำใต้


ชื่องาน : หาดชะอำใต้
เทคนิค  : สี้น้ำ
ขนาด : 10 cm. X 14.5 cm.
แรงบันดาลใจ : จากการได้ลงพื้นที่ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น