วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลอยกระทง


ชื่องาน : ลอยกระทง
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ ในสมุดบันทึก
ขนาด : 13 cm. X 18 cm.
แรงบันดาลใจ : ผู้คนมากมายมาร่วมเทศกาลลอยกระทงด้วยความคิดในใจที่แตกต่างกัน
**************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น