วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มุมหนึ่งไร่ลองเลย

ชื่องาน : มุมหนึ่งไร่ลองเลย

เทคนิค  : สี้น้ำ
ขนาด : 18 cm. X 13.5 cm.
แรงบันดาลใจ : ช่วงที่ได้มาที่ไร่ลองเลย ต.แวงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น