วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เย้ายวน


ชื่องาน : เย้ายวน
เทคนิค  :  Computer Art 
ขนาด : 
แรงบันดาลใจ : แสงสีจากสถานบันเทิง เริงรมย์ ที่อยู่รอบหอพักนักศึกษา เสมือนเป็นสิ่งกระตุ้นเย้ายวนจิตใจนักศึกษา หลายคนตกอยู่ในเงามืดของสิ่งยั่วยวนเหล่านี้
****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น