วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ริมคลองโคน


ชื่ออภาพ : ริมคลองโคน
ขนาด : 12X17 cm.
เทคนิค : 
สีน้ำ
แรงบันดาลใจ : ช่วงที่มีโอกาสลงพื้นที่ทำข่าวในพื้นที่ชุมชนคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้เห็นและได้สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนริมคลองโคน รู้สึกประทับใจในบรรยากาศที่เห็น
***********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น