วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

จิตใต้สำนึก

ชื่องาน : จิตใต้สำนึก
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ ในสมุดบันทึก
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : บางสิ่งมีความน่ากลัวที่แฝงเร้นกับความสวยงาม
**********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น