วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รัตติกาล 5 (มองแสงสีราตรีผ่านแว่นตา)

ชื่องาน : รัตติกาล 5 (มองแสงสีผ่านแว่นตา)
เทคนิค  :  Computer Art
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : ความงามยามค่ำคืนที่แฝงความทุกข์ผู้คนหลากหลายอาชีพของคนกลางคืน
****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น