วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วณิพก

ชื่องาน : วณิพก
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ 
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  ฉันเห็นผู้เฒ่ากำลังเดินขอทานอยู่ที่ตลาดบ้านแหลม (ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา) ระแวกจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 
**********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น