วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กุฏิร้าง


ชื่องาน : กุฏิร้าง
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ ในสมุดบันทึก
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : กุฏิร้างเก่าที่วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
**********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น