วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เธอหลับตา

ชื่องาน : เธอหลับตา
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ ในสมุดบันทึก
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย
**********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น