วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เธอนั่งมอง

ชื่องาน : เธอนั่งมอง
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ 
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย
**********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น