วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เธอหลับ

ชื่องาน : เธอหลับ
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ ในสมุดบันทึก
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย
**********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น