วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

รัตติกาล 7 (เห็นเงาเธอผ่านแสงสี)

ชื่องาน : รัตติกาล 7  (เห็นเงาเธอผ่านแสงสี)
เทคนิค  :  Computer Art
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : แสงสีกลางคืนบางครั้งอาจแฝงความทุกข์และความสุขของผู้คนในเวลาเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น