วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

จับกังเขมร

ชื่องาน : จับกังเขมร
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ 
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  ฉันเห็นเขาแถวตลาดบ้านแหลม ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
**********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น