วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

ฮีโร่ผู้พิทักษ์ป่า

ชื่องาน : ผู้พิทักษ์ป่า
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำบนไม้
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  บางครั้งคนที่ปกป้องรักษาป่าไม้ อาจไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้จึงต้องทำงานในลักษณะปิดทองหลังพระ แต่ก็สามารถเป็นผู้พิทักษ์ป่าฮีโร่ที่อยู่ในใจของประชาชนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น