วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

ป่าชายเลนลีเล็ด


ชื่องาน : ป่าชายเลนลีเล็ด
เทคนิค  : สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  ได้นั่งเรือยนต์ดูความสมบูรณ์ของป่าชายเลนลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
**********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น