วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ถ่ายภาพ

ชื่องาน : ถ่ายภาพ
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  นักท่องเที่ยวต่างชาติที่งานย่านสามแพร่ง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น