วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

สาวเก้าอี้เขียว

ชื่องาน : สาวเก้าอี้เขียว
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  เห็นเธอนั่งอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น