วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

รัตติกาล 9 (แสงสีอาหารปากท้อง)

ชื่องาน : รัตติกาล 9  (แสงสีอาหารปากท้อง)
เทคนิค  :  Computer Art
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : แสงสีกลางคืนจุดหมายหาเงินซื้ออาหารเพื่อปากท้องตนเองและครอบครัว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น