วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

ริมคลองบางหลวง

ชื่องาน : ริมคลองบางหลวง
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :   ช่วงที่มาเยือนชุมชนคลองบางหลวง แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น