วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

ริมคลองลีเล็ด

ชื่องาน : ริมคลองลีเล็ด
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : ช่วงที่มีโอกาสนั่งเรือยนต์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนลีเล็ด หมู่ที่ 4 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น