วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

สู้ภัยแล้ง

ชื่องาน : สู้ภัยแล้ง
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : ช่วงที่มีโอกาสมาแวะเวียนมาที่บ้านคูคลอง ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นเห็นชาวบ้านกำลังช่วยกันลอกดินจากบึงกระชาที่ตื้นเขินผลพวงจากภัยแล้งให้น้ำไหลสะดวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น