วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

ยืนผ่อนคลาย

ชื่องาน : ยืนผ่อนคลาย
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : ป้าขายของคนหนึ่งเห็นแกยืนผ่อนคลายริมถนนในกรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น