วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ใช้ความคิด

ชื่องาน : ใช้ความคิด
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : ขณะนั่งรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ที่กรุงเทพฯ มองไปเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งบนรถฯคันเดียวกันดูเหมือนเขากำลังใช้ความคิดอย่างหนัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น