วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ยายร้อน

ชื่องาน : ยายร้อน
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : วันที่แดดแรงเห็นยายคนหนึ่งกางร่มขายผักที่ฟุตบาธในกรุงเทพฯ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น