วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นั่งเหม่อ

ชื่องาน : นั่งเหม่อ
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : ผู้หญิงเลยวัยกลางคน และเหมือนคนสติไม่สมประกอบกำลังนั่งเหม่อลอย ที่ริมฟุตบาธในกรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น