วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ดอกไม้ในตะกร้า

ชื่องาน : ดอกไม้ในตะกร้า
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : เห็นดอกไม้ในตะกร้าที่มุมสงบภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น