วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สู่ทะเล

ชื่องาน : สู่ทะเล
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :ช่วงที่มาเยือนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น