วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คล้อยหลัง

ชื่องาน : คล้อยหลัง
เทคนิค  : สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรือนร่างด้านหลังนางแบบคนหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น