วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สมาธิยามเช้า

ชื่องาน : สมาธิยามเช้า
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : จินตนาการผู้หญิงนั่งสมาธิผ่านลายเส้นและสีไปตามใจเราก็เหมือนเราได้ทำสมาธิด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น