วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ถึงเวลาไม่ต่างกัน

"สีสันนางแบบ
ท่วงท่าเยื้องกราย

ทับทิมผลแก่เริ่มเน่า
สังขารถึงเวลาไม่ต่างกัน"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น