วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ดอกไม้และเธอ

ชื่องาน : ดอกไม้และเธอ
เทคนิค  : สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : มีคำกล่าวว่า "ผู้หญิงกับดอกไม้ของคู่กัน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น