วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มองหน้า

ชื่องาน : มองหน้า
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดมนุษย์ พูดไม่ได้แต่บางครั้งสามารถสื่อสารด้วยภาษาตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น