วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ป้าแว่น

ชื่องาน : ป้าแว่น
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : ช่วงระหว่างสนทนากันกับป้าแว่นมือก็ลากเส้นจินตนาการตามอารมย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น