วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิถีเหี้ย

ชื่องาน : วิถีเหี้ย
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่ชื่อไม่เพราะเห็นมันออกหากินตามวิถีของสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น