วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ดอกไม้(ที่)ตีนเธอ

ชื่องาน : ดอกไม้(ที่)ตีนเธอ
เทคนิค  : ปากกา&สี้น้ำ
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : อารมย์ยามเช้า...เท้าเธอทำให้ท่วงท่าการเดินและออกแอ๊กชั่นดูสวยงามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น