วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ฟุตบาธวันนั้น

                                                     "สงสุดท้าย
                                                     กำลังคล้อยต่ำลง
                                                     คนสับสนบนฟุตบาธ
                                                     ย่ำเดินไปมาตามวิถีคน" 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น