วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แสงสุดท้าย

กวีบ้านๆจาก "Mr.Talon" ...กวีบ้านๆจาก "Mr.Talon" ...."แสงสุดท้าย
กำลังคล้อยต่ำลง คนสับสนบนฟุตบาธ ย่ำเดินไปมาตามวิถีคน" (ตีพิมพ์ในคอลัมน์สังคม "หมายเหตุคอรัปเตอร์ นสพ.พิมพ์ไทยฉบับวันที่ 2 ส.ค. 59)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น