วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บางมุมต้องคิด

"นโลกกลมเบี้ยว
หลากหลายเรื่องราว
สมองมนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่ง
บางมุมอาจต้องใช้อย่างอื่นคิด"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น